Biverkningar av proteinpulver

Proteinpulver är ett växande kosttillskott som används ofta av de som styrketränar hårt. Men hur mycket protein kan man äta och vilka biverkningar kan intag av proteinpulver leda till?

Det är viktigt att vara medveten om att proteinbehovet är olika beroende på hur mycket du tränar. En person som styrketränar flera gånger i veckan behöver ha ett högre intag av protein än vanliga svenssons. Vårt behov av protein är kort och gott den mängd som behövs för att täcka förluster och behovet för tillväxt.

Kan man överdosera protein och vilka biverkningar kan man få?

Enligt WHO (World Health Organization) ligger behovet på 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Det värdet gäller dock för en individ som inte tränar. För en som tränar hårt kan behovet vara mer än det dubbla. Livsmedelsverket har skrivit ett dokument med rekommendationer för hur mycket protein som är lämpligt att inta för olika åldrar och aktivitetsgrader.

Det är en het debatt om överdosering av protein kan leda till allvarliga biverkningar. Bevisat är att personer med nedsatt njurfunktion inte ska ha ett för högt proteinintag.

Även fullt friska bör nog inte överäta protein. Om inte av medicinska orsaker som njurskador, så är det i alla fall helt onödigt då överskottet kissas ut.